PR – hình thức quảng cáo trên báo chí –  là một trong những loại hình quảng cáo ra đời sớm nhất và cũng là kiểu quảng cáo đầu tiên mà các công ty nghĩ tới trong các chiến dịch quảng cáo. 
 
Doanh nghiệp có thể hướng quảng cáo của mình tới các thị trường thích hợp bằng việc đề nghị quảng cáo được đăng tải trong các chuyên mục tin tức có liên quan mật thiết nhất đối với các khách hàng tiềm năng của bạn, chẳng hạn như thể thao, lối sống hay kinh doanh.
 
 
Bright Star cung cấp dịch vụ đăng quảng cáo, bài PR trên các trang báo (nhắc tên, đính kèm logo vào hình ảnh) nhằm thu hút người xem biết đến doanh nghiệp cũng như sản phẩm mà doanh nghiệp muốn quảng cáo.
 
 
Ngoài ra, chúng tôi có mạng lưới liên kết quảng cáo trên cả báo mạng. Chúng tôi sẽ giúp cho doanh nghiệp chọn lựa đầu báo mạng phù hợp ngân sách và chiến lược truyền thông tốt nhất và hiệu quả nhất.